top of page
Vennen Duinengordel Ophovenderheide Opglabbeek

 

Vennen

Duinengordel is zandig en droog. Een uitzondering vormen de vennen die als een oase in de woestijn een bijzondere aantrekkingskracht hebben op planten en dieren. Want water is leven. Niemand kan zonder. Hoe het komt dat in een droog gebied toch waterplassen voorkomen is geen eenvoudig verhaal. Je ontdekt er hier meer over.

 

Ruiterskuilen, Turfven, Zwartven en Schaapsven zijn gelegen in Ophovenderheide (Donderslag) en zijn zichtbaar vanaf het wandelnetwerk.

 

Ruiterskuilen

 

Ruiterskuilen is het meest bekende en het meest zuidelijke ven van de 4. Het is gelegen aan het fietsroutenetwerk tussen knooppunten 33 en 70. Je kan er heerlijk picknicken aan het water.

Lees meer >>

Ruiterskuilen Duinengordel Opglabbeek

 

Turfven

 

Turfven ligt in de gemeente Opglabbeek en op kaart is dit ven het middelste van de 4: het ligt schuinrechts boven Ruiterskuilen en schuinlinks onder Schaapsven en Zwartven. Het veen dat zich in de bodem van het ven heeft gevormd werd vroeger ontgonnen en gebruikt als brandstof (turf).

Lees meer >>

Turfven Duinengordl Opglabbeek

 

Zwartven

 

Zwartven ligt in Meeuwen-Gruitrode en is dus het meest noordelijk gelegen van de 4 vennen in Duinengordel. Net als de andere vennen in deze regio is het Zwartven ontstaan door zandverstuiving en wordt het uitsluitend gevoed door regenwater.

Lees meer >>

Zwartven Duinengordel Meeuwen-Gruitrode

 

Schaapsven

 

Schaapsven is een van de kleinste vennen in Duinengordel. Het ligt in Opglabbeek tussen Zwartven en Turfven, ten oosten van de Blauwe Steen. Doordat het ven in slechte toestand verkeerde, werd dit in 2014 hersteld. Er werden biotoopherstellende maatregelen uitgevoerd.

Lees meer >>

Schaapsven Duinengordel Opglabbeek
Kaart vennen Duinengordel Opglabbeek
bottom of page