top of page
Duurzaam bosbeheer in Duinengordel

 

Duurzaam bosbeheer

Bosbeheer is de onmisbare schakel in duurzame natuurontwikkeling. Duinengordel hecht hier dan ook veel belang aan.

 

Verantwoord bosbeheer voldoet aan drie voorwaarden: het houdt ten eerste rekening met het milieu. Zo wordt er niet meer gekapt dan er aangroeit en worden gekapte bomen voorzichtig verwijderd om andere bomen niet te beschadigen. Ten tweede respecteert het duurzaam bosbeheer sociale aspecten, zoals de omstandigheden waarin bosarbeiders werken. En het bosbeheer is ten slotte economisch rendabel.

 

Duurzaam duinenherstel

 

In 2013 werkten de Duinengordel-partners een ambitieuze visie uit voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Hoe verenigt Duinengordel natuur, landbouw en recreatie? Op deze vraag geeft de visie een pasklaar antwoord. Centraal staat het duinenherstel.

 

Tegen 2035 moet het duinenlandschap opnieuw 400 hectaren groot zijn. Een verdubbeling vergeleken met de situatie vandaag. Glooiende zandheuvels en heide zullen het kerngebied van de Duinengordel domineren. Inheemse loofbomen krijgen de overhand op uitheemse dennensoorten. Het kappen van bos voor duinherstel gebeurt in het kader van Europese doelen. Want de Duinengordel is topnatuur!

Toekomstbeeld landschap Duinengordel

Deze kaart geeft het te ontwikkelen landduinenlandschap van Duinengordel weer.

bottom of page