top of page
kampvuur_blog_banner_nl.jpg

 

Brandgevaar

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

De actuele brandfase voor Limburg vind je hier. Bij code oranje en rood is kampvuur of open vuur maken in natuur en bos absoluut verboden.

Bepaling van de brandfase en preventiemaatregelen

 

Het brandrisico wordt dagelijks geëvalueerd aan de hand van een brandwaarschuwingsindex, berekend door de Meteowing Luchtmacht (meetapparatuur in Deurne), en een index berekend door een brandgevaar-meetstation op het Klein Schietveld in Kapellen. Daaraan worden vier opeenvolgende alarmeringsfases (groen – geel – oranje – rood) gekoppeld in verband met toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, beheerders en andere hulpdiensten. Die maatregelen gaan van het bezetten van de brandtorens tot uiterste paraatheid en eventueel preventief patrouilleren door brandweerdiensten in het terrein. 

De brandfases zijn geldig voor alle Vlaamse bos- en natuurgebieden. De meest brandgevoelige gebieden zijn heide en naaldbos, en niet zozeer loofbos. 

Wat kun je als bezoeker doen bij verhoogd risico? 

In periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien. 

Kampvuur maken?

Een kampvuur maken in of vlak bij een bos is verboden. Je kunt hier als jeugdbeweging wel een speciale aanvraag voor doen. Op opkamp.be lees je alle regels in verband met kampvuren in Vlaanderen.

bottom of page