top of page
campagnebeeld met logo's kleur.jpg

 

Grasduinen, van Bos tot Boer

 

Een ruim samenwerkingsverband* rond Duinengordel lanceert het project Van Duin tot Boer. Lagere scholen die deelnemen aan het project ontvangen een educatief pakket dat een brug slaat tussen natuur, landschap en landbouw. Anders verwoord: we ontwikkelen een pakket over ecosysteemdiensten.

Kinderen leren zo zelf verbanden zien tussen wat de boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt. Bovendien ontdekken ze zo ook welke producten de natuur en het bos ons biedt en waar ze in de buurt van deze natuur en het landschap kunnen genieten. Uiteindelijk willen we enerzijds meer natuur en landbouw op school brengen en anderzijds scholen aanmoedigen en ondersteunen om landbouwbedrijven en natuur te bezoeken.

Lancering project

Op 21 november 2019 stelden we het educatief project 'Grasduinen van Bos tot Boer' voor in het Orshof in Neerglabbeek. Alle info over het project en een gratis download van het educatief pakket vind je op de website van Grasduinen.

Doel

Het project beoogt het uitwerken, testen, verbeteren en aanbieden van een educatief pakket (opgebouwd volgens verschillende modules) dat aan de hand van lokale voorbeelden van ecosysteemdiensten in Duinengordel aan kinderen van de lagere school aantoont hoe landbouw, natuur en landschap met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken in een multidisciplinair platteland. Zowel de sectoroverschrijdende benadering als het multidisciplinair partnerschap creëren de unieke waarde van het project.

Door bezoeken op landbouwbedrijven, natuurbeheeractiviteiten, landschapsbeleving en activiteiten in de klas zelf - gelinkt aan de leerdoelstellingen van de verschillende vakken op school - bekomen we een ervaringsgericht pakket waarin de beleving van, de band met en het respect voor de leefomgeving en het platteland versterkt wordt die de meerwaarde van het platteland in de verf zet.

Partners

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij:

Logo Plattelands+.jpg
Logo provincie Limburg.jpg
Logo Leader.jpg
Logo_NatuurpuntLimburg.jpg

* Dit project is een initiatief van Duinengordel, BOS+, Plattelandsklassen, Natuurpunt en Provinciaal Natuurcentrum i.s.m. de gemeenten Oudsbergen en Maaseik. Volgende scholen werken mee als testscholen voor het ontwikkelen van het pakket: Basisschool Hink Stap Sprong Opoeteren, Basisschool de Kornuit Dorne, Basisschool de Springplank Neeroeteren en Basisschool Klim-Op Meeuwen. In de loop van 2019 zal dit project aangeboden worden aan 16 scholen in en om Duinengordel: van Meeuwen tot Dorne en van Neeroeteren tot Nieuwe Kempen.

bottom of page