top of page
Partnership Duinengordel

Partnership

Duinengordel ontstond uit de samenwerking tussen de gemeentebesturen Maaseik, Oudsbergen, Bree, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

 

Regelmatig wordt er tussen deze partners overlegd en afgesproken om nieuwe realisaties tot stand te brengen. Qua ontwikkelingen voor de identiteit van Duinengordel vormen actie en avontuur de rode draad van de werking.

 

Alle achtergrondinformatie over dit partnership is te raadplegen via de structuurvisie Duinengordel. Naast deze 5 partners is ook de werking van de Bosgroepen nauw bij Duinengordel betrokken.

bottom of page