top of page
Nieuws

 

Laatste nieuws

In Duinengordel valt er heel wat te beleven. Daarom houden we je hier graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Actieplan wolf door Peer en Oudsbergen

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Peer en Oudsbergen waarbij schapen en alpaca’s werden gedood door een wolf, nemen de Stad Peer en de Gemeente Oudsbergen het initiatief om samen met Natuur & Bos gerichte communicatie en acties op te zetten. “Wij moeten de wolf leren dat vee geen gemakkelijke prooi is en hem opnieuw naar natuurlijk voedsel brengen”, zeggen de burgemeesters Steven Matheï en Lode Ceyssens.

De voorbije dagen werden er zowel in Peer als in Oudsbergen dieren gedood door een wolf. Logischerwijze levert dit heel wat vragen op. Niet alleen bij veehouders, maar ook bij de bewoners die in de omgeving wonen. “Wij willen graag snel gepaste antwoorden geven en waar het kan oplossingen aanreiken. Daarom zaten wij vandaag samen met Koen Thijs, regiobeheerder van het Natuur & Bos. “Uit dat overleg blijkt dat met gepaste maatregelen het risico op incidenten ingeperkt kan worden.”

De wolf zal in de eerste plaats zijn prooien in de natuur zoeken. Behalve als de prooien gemakkelijk te pakken zijn. Een soort van gemakzucht dus. Concreet betekent dit dat de dieren op voldoende wijze moeten beschermd worden. Om de wolf af te schrikken kun je het best elektrische rasters of netten zetten. Die moeten goed aaneengesloten zijn en tot op de grond komen. Want de wolf vindt zijn weg door de kleinste gaten. Als er geen of onvoldoende preventieve maatregelen worden genomen, kan het zijn dat de wolven vee aanvallen.

“Als het de wolf onmogelijk gemaakt wordt om dieren te pakken, zal hij opnieuw zijn prooien in de natuur moeten zoeken. Daar moeten wij zo snel als mogelijk weer naar toe”, zeggen de burgemeesters. Samen met Natuur en Bos plannen de Stad Peer en de Gemeente Oudsbergen een infomoment. “Het is de bedoeling om zowel veehouders als bewoners te informeren over enerzijds de wolf en zijn gedrag en anderzijds over de maatregelen die kunnen genomen worden.”

Uit de reacties van bewoners blijkt eveneens een ongerustheid over het risico voor de mens. ANB geeft aan dat deze vrees waarschijnlijk ongegrond is. INBO heeft regelmatig contact met collega’s uit Frankrijk en Duitsland, uit gebieden waar al jaren heel wat wolven aanwezig zijn. Uit deze contacten blijkt dat er geen incidenten met mensen zijn. Dat bevestigt het gegeven dat een wolf een mensenschuw dier is.

Peer en Oudsbergen dringen ook aan bij Vlaams minister Koen Van den Heuvel - om het huidige systeem van schadevergoeding te bestendigen - om een substantiële financiële steun te voorzien bij de preventieve maatregelen (afrastering) - om de rescuekits te behouden en eventueel uit te breiden - om de nodige middelen te voorzien om in de toekomst het gedrag van de wolf en eventuele welpen te kunnen monitoren via zenders

Beide gemeenten zullen hun inwoners blijven informeren, onder meer via info op de website.

bottom of page