top of page
NPHK Mechelse Heide drone 2017_verkleind

Nationaal Park Hoge Kempen breidt uit met Duinengordel

 

Nationaal Park Hoge Kempen wordt groter, mooier en sterker

Op 31 januari werd het Masterplan 20-40, het plan om het Nationaal Park Hoge Kempen 2x zo groot, 2x zo mooi en 2x zo sterk te maken, overhandigd aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Dat gebeurde tijdens de installatievergadering van de stuurgroep van het Nationaal Park. Het Masterplan bevat de toekomstvisie voor de natuur en biodiversiteit van het park, maar heeft ook aandacht voor uitdagingen zoals het verbinden van nieuwe deelgebieden en ontsnippering.

 

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van het Nationaal Park in 2016, daagde de Vlaamse Overheid de regio uit om dit Nationaal Park 2x zo groot, 2x zo mooi en 2x zo sterk te maken.

 

In samenspraak met meer dan 30 partners werd de voorbije jaren werk gemaakt van een masterplan waarin de missie, visie en ambities voor de Hoge Kempen voor de komende 20 jaar werden beschreven.

Masterplan 20-40

Aan de hand van 5 ambities worden de uitdagingen en kansen voor het Nationaal Park voor de komende 20 jaar beschreven.

 

In 2040 zal de Hoge Kempen, als ‘Vlaams Park’:

 

  • het omvangrijkste natuurgebied in Vlaanderen zijn: ‘Nationaal Park’-waardig en met internationale allure dankzij zijn samenhang, ongeschondenheid en goed functionerend ecosysteem in een kwaliteitsvolle open ruimte.

  • een regio zijn met een toegenomen biodiversiteit die dankzij het herstel van natuurlijke processen, en in harmonie met geologische, landschappelijke en culturele waarden, zorgt voor een meerwaarde voor regionale economie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie, onderwijs, welzijn en gezondheid.

  • een ‘top-of-mind’-bestemming zijn voor natuurgericht toerisme in Vlaanderen en de aangrenzende regio’s, waar innovatieve bewoners, beheerders en ondernemers, dankzij een onderscheidende omgevingskwaliteit, een gekende identiteit en een uitmuntend horeca-aanbod, bezoekers gastvrij verwelkomen.

  • een optimaal toegankelijk en beleefbaar landschap zijn met performante routestructuren, éénduidige informatie en aantrekkelijke activiteiten die gericht zijn op diverse doelgroepen, zonder uitsluiting of barrières.

  • een ‘Nationaal Park’ zijn dat zijn ambities effectief waarmaakt dankzij de inspanningen van de partners, gecoördineerd door het Regionaal Landschap Kempen & Maasland met een multi-sectorale en geïntegreerde werking, die met een duidelijk mandaat en een stabiele financiering garant staat voor de uitvoering van het Masterplan 20-40 op lange termijn.

 

Het Masterplan 20-40 zet de bakens uit voor een robuust, wervend en veerkrachtig Nationaal Park, dat 2x zo groot, 2x zo mooi en 2x zo sterk is.

 

Wat de financiering betreft bracht minister Demir bovendien goed nieuws mee. Vanaf 2020 verhoogt zij de structurele financiering van het Nationaal Park van de huidige 440.000 euro naar 630.000 euro per jaar. “Door 43% méér middelen te voorzien is er voldoende ademruimte voor de werking zodat de focus kan liggen op het verbinden van de nieuwe deelgebieden met het bestaande park.”, luidt het.

2x zo groot

De eerste mijlpaal is er alvast: het Nationaal Park Hoge Kempen breidt uit van 60 naar 120 km², met een mozaïek van bossen, heide, vennen, landduinen, mijnterrils en grindplassen. Het verbindt voortaan tien gemeenten met elkaar: As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal.

 

De nieuwe deelgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen zijn Duinengordel, Bergerven en Thorpark ten noorden en het Munsterbos op de grens met Haspengouw in het zuiden.
De Bosbeekvallei, grenzend aan het Nationaal Park, krijgt extra aandacht als “Ecologisch Impulsgebied” en verbindt de noordelijke deelgebieden met elkaar.

2x zo mooi

Een nationaal park is in de eerste plaats een thuis voor zeldzame dier- en plantensoorten. Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de betrokken gemeenten en de natuurverenigingen Limburgs Landschap, Natuurpunt en Orchis engageren zich voor een optimale inrichting van de bos- en natuurgebieden van de Hoge Kempen. Ze zijn als beheerders verantwoordelijk voor 80 % van de oppervlakte van het Nationaal Park.

Het plan gaat een aantal knelpunten niet uit de weg, en formuleert onder andere ambitieuze doelstellingen voor de open ruimte. Wegen die het Nationaal Park doorkruisen moeten veiliger voor mens én dier, door o.a. de bouw van ecoducten of ecotunnels. Minister Demir legt momenteel de laatste hand aan het Vlaams actieprogramma ecologische ontsnippering, dat alle noodzakelijke projecten zal omvatten.

2x zo sterk

Daarnaast is een nationaal park wereldwijd een sterk merk voor toerisme. Met die troef wordt het Nationaal Park Hoge Kempen een aantrekkingspool voor bezoekers die op zoek zijn naar een authentieke natuurbeleving. Meer dan 1.000 km bewegwijzerde routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers leiden deze bezoekers in goede banen. Daarbij blijven de 6 reeds bestaande poorten tot het Nationaal Park (Connecterra, Kattevennen, Lieteberg, Mechelse Heide, Pietersheim, Station As) een centrale rol vervullen in de toeristische ontwikkeling van de regio. Met de uitbreiding van het Nationaal Park komen er de komende jaren bovendien 3 nieuwe poorten bij: Commanderij van Gruitrode, ’t Eilandje en Thorpark.

 

Eén van de uitgangspunten van het plan is dat een nationaal park enkel samen met haar bewoners, bezoekers, beheerders en ondernemers een sterk merk kan zijn. Meer dan 30 partners vormen voor dit plan een coalitie en bundelen hun krachten. Dat zal leiden tot concrete realisaties en een Nationaal Park Hoge Kempen dat niet alleen 2 x zo groot, maar ook 2 keer zo mooi en vooral 2 keer zo sterk zal zijn.

Binnen de werking van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, zal het ‘Nationaal Park Bureau’ instaan voor afstemming en coördinatie.

Wil je meer weten over het uitgebreide Nationaal Park Hoge Kempen? Raadpleeg de wandelkalender op de website en ga op stap met een ranger. Je kan er ook een digitale versie van het volledige ‘Masterplan 20-40’ raadplegen.

bottom of page