top of page
181013_duinengordel_001_10cm.jpg

COVID-19 maatregelen in Duinengordel

 

Speeltoestellen en paalkampeerplaatsen afgesloten

De natuurgebieden in Duinengordel blijven toegankelijk voor bezoekers. Neem de volgende regels, opgesteld door Agentschap Natuur en Bos, in acht:

 • Kom alleen wandelen, samen met je gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, of met ten hoogste één andere persoon van buiten je gezin, steeds dezelfde persoon. Vermijd absoluut verplaatsingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.

 • Zorg dat je al wandelend, fietsend of lopend permanent in beweging bent. Blijf niet urenlang hangen in bossen of natuurgebieden, maar zie het als een manier om een frisse neus te halen.

 • Voor de activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing voor personen met een beperkte mobiliteit.

 • Trek zo dicht mogelijk bij huis de natuur in! Verplaats je dus van thuis te voet of met de fiets.

 • Jezelf met de wagen verplaatsen om een luchtje te scheppen is niet toegelaten, behalve:

  • voor gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar;

  • voor personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere vrouwen);

  • voor begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking.

 • Hou minimaal 1,5 meter afstand tegenover mensen die niet tot je gezin behoren.

 • Blijf op de paden. Het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig.

 • We willen je er ook aan herinneren dat honden steeds aan de leiband moeten gehouden worden.

 • Neem eventueel afval altijd gewoon mee naar huis.

   

De speeltuigen van het Joekelbos en de bivakzones Solt en Itter zijn afgesloten en mogen niet gebruikt worden. Ook banken, (picknick)tafels en kijkhutten worden afgesloten.

bottom of page