Boswerken

Een actueel overzicht van de werken in het kerngebied:

Inrichting Zavelpoel

Zone De Zavel was voor recreanten jarenlang een moeilijke locatie. De uitgereden bosweg lag er dieper dan de omgeving en veroorzaakte in natte periodes grote plassen. Daarom wordt hier momenteel een Zavelpoel ingericht.

 

Om van deze poel een paradijs voor kikkers en een drinkplaats voor wild te maken, was het nodig dat een kleine zone werd gekapt. Hierdoor is er nu meer ruimte voor heide en krijgt de poel meer licht, wat amfibieën aantrekt. Doordat er straks ook geplagd zal worden (verwijderen van de strooisellaag), kan de heide een goede start maken en zullen er minilandduinen ontstaan. Ook de grote duin, die de laatste jaren sterk verbost is, zal als deel van het reservaat Oudsberg terug in ere hersteld worden.

Wandelaars en mountainbikers zullen deze kleine oase van rust kunnen bewonderen vanaf de slingerende paadjes rondom de oever. Kortom, hier komt een prachtige plek voor mens en dier.

Werken

  • Boswerken: zijn afgerond

  • Inrichtingswerken: na broedseizoen 2019

Deze werken gebeuren onder leiding van het Agentschap van Natuur en Bos en door financiering van de stad Maaseik als grondeigenaar.

Wij verontschuldigen ons voor de mogelijke hinder tijdens de werken. De werfzone kan tijdelijk worden afgesloten voor uw veiligheid.

Omleidingen

Momenteel zijn er geen omleidingen.

huidige toestand

toekomstige toestand

Inrichtingswerken Joekelbos

Deze werken vinden plaats n.a.v. de uitbreiding van het speelbos. Je neemt best de paden rondom het Joekelbos.

Beheerwerken aan Ruiterskuilen

Op een aantal percelen naast het fietspad aan Ruiterskuilen vinden beheerwerken plaats. Voor recreanten wordt er weinig hinder verwacht.

Speelbos bij Donderslag tijdelijk afgesloten

Het speelbos bij Donderslag heeft last van de schorskever. Doordat de fijnsparren zijn aangetast kwijnen ze weg en sterven ze af. Om de veiligheid te garanderen wordt het speelbos daarom tijdelijk afgesloten.

Duinengordel natuurgebied Limburg

Duinengordel ligt in het noordoosten van Belgisch Limburg tussen Bosland en het Nationaal Park Hoge Kempen.

  • Facebook
  • Instagram