top of page
Boswerken in Duinengordel

 

Boswerken

Een actueel overzicht van de werken in het kerngebied:

Boswerken in De Meuren

 

In september 2020 voert Agentschap Natuur en Bos beheerswerken uit in De Meuren.

 

Wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters kunnen tijdelijk hinder ondervinden. De werken staan aangegeven bij de belangrijkste toegangswegen tot het betreffende gebied. We excuseren ons voor eventuele hinder tijdens uw bezoek.

 

 

 

 

 

 

Inrichting Zavelpoel

Zone De Zavel was voor recreanten jarenlang een moeilijke locatie. De uitgereden bosweg lag er dieper dan de omgeving en veroorzaakte in natte periodes grote plassen. Daarom wordt hier momenteel een Zavelpoel ingericht.

 

Om van deze poel een paradijs voor kikkers en een drinkplaats voor wild te maken, was het nodig dat een kleine zone werd gekapt. Hierdoor is er nu meer ruimte voor heide en krijgt de poel meer licht, wat amfibieën aantrekt. Doordat er straks ook geplagd zal worden (verwijderen van de strooisellaag), kan de heide een goede start maken en zullen er minilandduinen ontstaan. Ook de grote duin, die de laatste jaren sterk verbost is, zal als deel van het reservaat Oudsberg terug in ere hersteld worden.

Wandelaars en mountainbikers zullen deze kleine oase van rust kunnen bewonderen vanaf de slingerende paadjes rondom de oever. Kortom, hier komt een prachtige plek voor mens en dier.

Werken

  • Boswerken: zijn afgerond

  • Inrichtingswerken: voorjaar 2020

Deze werken gebeuren onder leiding van het Agentschap van Natuur en Bos en door financiering van de stad Maaseik als grondeigenaar.

Wij verontschuldigen ons voor de mogelijke hinder tijdens de werken. De werfzone kan tijdelijk worden afgesloten voor uw veiligheid.

Omleidingen

Momenteel zijn er geen omleidingen.

2020.09_BoswerkenDeMeuren.jpg
16054_15_BL_Toekomstbeeld duingordel_02_

huidige toestand

16054_15_BL_Toekomstbeeld duingordel_02_

toekomstige toestand

bottom of page